Lacembok: Z původního hradu toho moc nezůstalo, jedna zajímavost se ale dochovala

Zbytky zříceniny hradu nalezneme na skalnaté stráni nad údolím Srbického potoka nedaleko Staňkova na Domažlicku. Říká se mu také Hrádek.

Historie

Hrad založil zřejmě ve druhé polovině 13. století královský úředník Vitl ze Staňkova. Kamennou podobou však podle archeologických nálezů získal hrad až v polovině 14. století. Prvním skutečně známým majitelem se stal až v roce 1373 Bohuchval z Hrádku. Jeho potomci pak měli v držení hrad až do 15. století. Potom sídlili na tvrzích ve Lštění a v Horní Kamenici. Hrad pravděpodobně zanikl požárem v průběhu první poloviny 15. století – mohlo to být v letech 1422 nebo 1431 během obléhání Horšovského Týna husity.

Jak hrad vypadal, není přesně známo. Do dnešních dnů se dochovaly jen části obvodových zdí, ale také do skály vystavená cisterna. To je zdejší zajímavost. Jelikož byl hrad zbudován na skále, zhotovení studny bylo problematické. Částečně to vyřešila hluboká nádrž na dešťovou vodu s neobvyklým vypouštěcím zařízením. Ve skále je také vylámaná chodba, vedoucí ke dnu nádrže. Cisterna je hluboká asi 3 a půl metru.

Lámáním kamene poškozené zbytky hradu jsou od roku 1964 chráněny jako kulturní památka.

Pověsti

Vypráví se o dvou kněžnách, které žily na Lacemboku. Neměly toho moc na práci, a tak vymýšlely samé hlouposti. Když se vše spojilo s jejich velkou marnivostí, tragédie byla na světě. Z prostého rozmaru si nechaly vyrobit botičky z pšeničného těsta. Hradní pán jim sice domlouval, že chléb je dar boží, a že není radno si takto zahrávat, ale nic na něj nedbaly.

Obuly si střevíce z těsta a kráčely ke kostelu. Nedostaly se tam ale – před kostelem sjel z čisté oblohy blesk a obě ženy zabil.

Je pravdou, že podobnou pověst mají i na jiných místech, a to nejen u nás. Tento příběh z Lacemboku však patří k nejstarším.

Kromě toho je tu další spojení s kostelem v Hlohové. Existuje totiž legenda o tajné chodbě, která má vést z již zmíněné hradní studny až do hlohovského kostela. Samozřejmě v ní má být ukryt poklad. Když totiž husitská vojska vypálila Lacembok, měli prý obyvatelé hradu ukrýt cennosti právě v oné chodbě. To by znamenalo, že ve stěnách nádrže (studny) by musel být nějaký zazděný vchod. Kdoví?