V Litovli začnou od dubna odtahovat odstavené vraky z veřejných parkovišť

Ilustrační foto Shutterstock

LITOVEL – Odstavené vraky aut na veřejných místech jsou problémem v každém městě. Novela zákona od loňského roku umožnila taková auta na náklady vlastníka odstranit z veřejný ch míst, a tím uvolnit parkovací místa. V Litovli začnou s touto praxí od 1. dubna.

Městu Litovel došla trpělivost s majiteli vozidel, která parkují na veřejných místech, a přitom nejsou používána a blokují parkovací místa, která by mohli využívat ostatní řidiči. Vedení města proto rozhodlo, že uzavře smlouvu s některou z dostupných odtahových služeb a tato vozidla z ulic města odklidí. S touto praxí začne od 1. dubna. „Ve spolupráci s Technickými službami města Litovel je pro ně vyhrazen prostor, do kterého budou vozidla na náklady majitele odtažena,“ píše se na webu města. Pokud ani po odtažení nebude majitel reagovat, budou odtažená vozidla po uplynutí zákonné lhůty (opět na náklady majitele) ekologicky zlikvidována. Neuhrazené náklady na odtah a následnou likvidaci autovraku pak bude město Litovel právně vymáhat po vlastníku vozidla. Vlastníkem vozidla je ten, kdo je zapsán v registru motorových vozidel.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Takový postup umožňuje novela zákona o pozemních komunikacích, která  vešla v platnost 1. ledna 2020. Novela definuje jako vrak vozidlo, které nemá platnou technickou nejméně 6 měsíců a stojí na veřejné komunikaci, či parkovišti. Samozřejmostí jsou i vozidla, která jsou bez registrační značky, i vozidla, která jsou zjevně v neprovozuschopném stavu.  Vozidlo označené za vrak lze odtáhnout na náklady vlastníka. Toto se netýká vozidel stojících na soukromých pozemcích.

Auta, která zbytečně blokují parkovací místa, a přitom nejsou v provozuschopném stavu, bude vyhledávat Městská policie Litovel, která ráda přijme podněty od občanů na prošetření jednotlivých vozidel.