Neparkujte na nástupních plochách pro hasiče, správným parkováním můžete zachránit život

OLOMOUCKÝ KRAJ – Hasiči si uvědomují, že parkování na velkých sídlištích je pro jejich obyvatele komplikované. Nicméně pro jejich zásah je přístup k jednotlivým domů naprosto klíčový. U pětipodlažních a vyšších domů je potřeba nechat volnou nástupní plochu pro požární techniku. V okamžiku nenadálé situace, kde jde o životy, už totiž nestihnete přeparkovat.

Parkovacích míst hlavně na velkých sídlištích je dnes málo a aut stále přibývá. Proto řidiči parkují, kde se dá. Často i na místech označených jako Nástupní plocha pro požární techniku. Ovšem pro zásah hasičů je přístup k jednotlivým domům naprosto klíčový. Ze zákona musí být u budov s požární výškou nad 12 metrů (což odpovídá zhruba pěti nadzemním podlažím) vybudovat nástupní plochu pro hasiče. Je to z toho důvodu, že se zde předpokládá záchrana osob a případně i požární zásah výškovou technikou, a to konkrétně automobilovými žebříky a plošinami. Ty kvůli své velikosti a způsobu ustavení potřebují prostor. Nástupní plochy proto musejí zůstávat vždy volné. Pak může být záchrana osob úspěšná a požární zásah účinný.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Jak musí být plocha označena

Stěžejní rovněž je, aby byly nástupní plochy na velkých sídlištích řádně označeny. Bez toho se obyvatelé domů jen těžko dozvědí, že parkují špatně právě na nástupní ploše pro požární techniku. Způsob označení upravuje vyhláška o požární prevenci. Musí se jednat o dopravní značku zákaz stání s dodatkovou tabulkou. Pokud nástupní plocha není označena a z tohoto důvodu plocha není volná pro požární techniku, jedná se o porušení povinnosti dané přímo zákonem o požární ochraně a pokuty jsou pěkně tučné, až 500 tisíc korun.

Řidiči by měli také zkontrolovat, zda vozidlo nenechávají před nadzemními nebo nad podzemními hydranty. Špatné odstavení auta může znemožnit jejich užití v případě požáru v okolí. “Rovněž doporučujeme na komunikacích parkovat vždy tak, aby vedle vozu zůstal volný pruh široký minimálně 3 metry a zároveň auto postavit v dostatečné vzdálenosti od hranice křižovatek, zatáček a zúžení komunikací tak, aby záchranáři mohli odbočit nebo projet,” doplňuje krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.