V Praze se otevírá nové Centrum hojení chronických ran. Léčí bércové vředy, dekubity či pooperační rány

Zdravotnická skupina EUC otevírá v Praze na Jižním Městě nové Centrum hojení chronických ran. Celkově jde již o páté zařízení tohoto typu v rámci republiky. Jedná se o specializované pracoviště, které je založené na mezioborové spolupráci chirurgů, diabetologů, všeobecných praktických lékařů, dermatovenerologů a internistů. Výhodou je komplexní léčebná péče o pacienta a osobní přístup. Centrum mohou od 23. 3. 2023 navštívit jak pacienti z EUC klinik, tak i z ostatních zdravotnických zařízení.

Léčba chronických ran vyžaduje dlouhodobější péči, obvykle více než měsíc. Odborníci v Centru se věnují především léčbě bércových vředů, dekubitů, defektů tzv. papírové kůže či chronických ran po operacích.

„Abychom poskytli pacientům tu nejlepší možnou péči, je pro nás nezbytné odhalit primární příčinu vzniku chronických ran. Nejen z těchto důvodů je nezbytná komplexní mezioborová spolupráce našich lékařů – specialistů,“ objasňuje MUDr. Tomáš Pospíšil, chirurg a garant Centra hojení chronických ran EUC Kliniky Praha – Šustova, a dodává: „Díky úzké spolupráci týmu lékařů dokážeme nastavit individuální péči na míru každému pacientovi. Zabýváme se nejen léčbou rány, ale i pacientova základního onemocnění. Zjednodušeně řečeno – léčíme onemocnění, kvůli kterému chronická rána v prvé řadě vznikla. Poté se samozřejmě věnujeme terapii chronické rány.“

Velkou výhodou je i individualizace léčby, díky níž mohou lékaři lépe naplánovat efektivitu terapie. Již během první návštěvy pacienta dochází k celkovému fyzikálnímu vyšetření – to zahrnuje detailní popis rány, laboratorní testy nebo i vyšetření pomocí zobrazovacích metod. V případě, že se rány vyskytují na dolních končetinách, přichází na řadu vyšetření kvality cévního zásobení končetiny.

Jedním z primárních cílů v Centrech hojení chronických ran, je naučit pacienty o rány správně pečovat. Nejinak je tomu i v pražském Centru. „Existuje několik důvodů, proč se mohou rány špatně hojit. Často se jedná o nedostatečnou a nesprávnou hygienu, kdy pacienti nechtěně do rány zanesou bakterie. Dalším důvodem je například neodstranění povlaku z rány. Příčinou však může být i časté nebo naopak méně časté převazování. Proto je nezbytné, aby pacienti na začátku léčby navštěvovali Centrum alespoň dvakrát až třikrát týdně. Naučí se o ránu správně pečovat ve sterilních podmínkách a používat vhodné zdravotnické prostředky. Společně tak zamezíme možným nežádoucím komplikacím,“ vysvětluje David Škarda, DiS., manažer Center hojení chronických ran zdravotnické skupiny EUC.

„Pacienti k nám mohou přijít na vyšetření z vlastního rozhodnutí, velmi často se ale objednávají na základě doporučení lékaře z nemocnice nebo ostatních ambulancí. Léčba je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jsme velmi rádi, že jsme otevřeli Centrum hojení chronických ran i v Praze. Jedná se totiž o pracoviště, které pacientům nabízí nadstandardní terapii komplikovaných ran. Zdravotnická skupina EUC tak v Praze rozšiřuje portfolio specializované péče,“ uzavírá Vojtěch Řechtáček, ředitel EUC Kliniky Praha – Šustova.

Po Praze plánuje zdravotnická skupina EUC otevřít v dubnu 2023 ještě další Centrum hojení chronických ran, a to v Kladně.