Pardubická nemocnice získá o šedesát parkovacích míst navíc

Zdroj: Krajský úřad Pardubice

PARDUBICE – Po úpravě Kyjevské ulice se pacienti, návštěvníci a personál Pardubické nemocnice dočkají nových šedesáti parkovacích míst. Do budoucna se počítá i s dvojicí parkovacích domů a v první etapě s rozšířením parkování u spodní vrátnice v blízkosti železnice.

V případě úpravy Kyjevské ulice podél železniční trati u spodní vrátnice areálu Pardubické nemocnice se jedná o rekonstrukci stávající silnice a přilehlých parkovacích míst, a také s využitím další plochy ke zvětšení kapacity parkování. „Oproti stávajícímu a místy živelnému parkování je nyní navrženo 146 parkovacích míst s možností rozšíření po zvažovaném zrušení stávající obsluhy vrátnice. Jen díky této investici bychom měli být schopni navýšit kapacitu parkování o dalších přibližně šedesát oficiálních a bezpečných míst na vyznačených plochách,“ objasnil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Dalším důležitým cílem jsou i nadále dva parkovací domy. V plánu je výstavba menšího parkovacího domu pro asi dvě stě aut v prostoru heliportu u budovy úrazové chirurgie. V prostoru dnešního zaměstnaneckého parkoviště v Kyjevské ulici pak vznikne velký parkovací dům.