Příspěvek na péči o zraněné kočky byl schválený

Foto ilustrační

TRUTNOVSKO – Zraněné kočky, které budou nalezeny na území města, musí být ošetřeny, případně i operovány. Radní na tyto lékařské úkony schválili v posledních dnech finanční příspěvek.

Radní města Dvůr Králové nad Labem schválili začátkem dubna částku dvacet tisíc korun na veterinární péči spolku Další šance, z. s. Jedná se o úhradu ošetření, hospitalizace a operace zraněných koček, které budou nalezeny na území města. Příslušné úkony budou provádět smluvní veterinární lékaři. „Město má se spolkem Další šance, z. s., který ve Dvoře Králové nad Labem provozuje depozit, od roku 2016 uzavřenou smlouvu na poskytování kompletních služeb souvisejících s péčí o kočky odchycené městskou policií na území města. Za celodenní péči o nalezenou kočku město hradí spolku po dobu čtyř měsíců částku 60 Kč bez DPH za den. Část peněz jde na nákup krmiva, steliva a na náklady spojené s provozem zařízení, část financí jde na základní veterinární ošetření, které zahrnuje například péči o kočky včetně jejich označení identifikačním čipem, kastraci, karanténu nově přijatých koček do depozitu, jejich prohlídku veterinářem, odčervení, odblešení a základní očkování,“ upřesňuje za město Miroslava Kameníková.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.