Svatý Martin nejezdil na bílém koni, byl abstinent a poustevník

STŘEDNÍ ČECHY – Již na tuto neděli připadají svatomartinské hody. Na mnoha místech přesně 11.11. v 11 hodin a 11 minut, začne degustace letošních mladých vín, ochutnávka různých pochoutek z hus a další novodobé oslavy.  Tento svátek se v našich zemích dříve hojně slavil, ovšem ne pitím vína a pečením svatomartinské husy. Kdo vlastně svatý Martin byl a proč dnes slavíme jeho památku obžerstvím? Svatý Martin totiž nepil, nic nevlastnil, natož koně, jedl co našel v lese a svatým se stal ze soucitu.

Tradice žehnání Svatomartinského vína je novodobou tradicí. Jako taková nahrává především vinařům a je v podstatě akcí komerční. Málokdo zřejmě ví, že oslavy svatých nejsou oslavou dne jejich pozemského zrození, ale právě naopak.„Svátky svatých se světí na den, kdy zemřeli. V ten den se jakoby narodili pro nebe,“ vysvětluje Ján Halama, kolínský farář. Ke svatému Martinovi se váží různé legendy. Jedna z nich vypráví, jak se z vojáka stal svatým. Svatý Martin z Tours(jak se dnes jmenuje) se narodil v uherské Sabarii a podle přání svého otce se z něj stal voják. Byl členem římského jezdectva v Galii. “Jednu mrazivou noc potkal na cestě žebráka, zželelo se mu ho a mečem rozpůlil svůj plášť, aby se s ním o něj rozdělil. Poté se mu ve snu zjevil Ježíš Kristus oděný darovanou částí pláště a ten okamžik obrátil Martinův život. Odešel z vojska, rozhodl se nechat pokřtít a stal se z něj poustevník,” vypráví farář. Postupně se k němu přidali další a vytvořili řeholní společenství. Roku 371 se stal Martin biskupem v Tours. Pro svou skromnost a pokoru byl velmi oblíbeným a nazýván biskupem chudých. Zemřel 8. listopadu, pohřben byl právě 11. listopadu, kdy slavíme jeho svátek. Druhá legenda možná vysvětluje, proč na tento svátek končí husy na pekáči. „Je to legenda, zda se to tak stalo, nevíme, o tom, že  sv. Martin byl poustevník, který kolem sebe shromáždil následovníky a mnichy. Když zemřel biskup z Tours ve Francii, tak si lidé zvolili Martina jako nového biskupa,“ řekl. Jenže ten se před delegací schoval v jedné z pousteven. „Měly ho ale prozradit husy svým kejháním, takže ho lidé našli a biskupem jej udělali ,“ uvedl Ján Halama. A tak se stala husa,  někde i polovina pláště, symbolem sv. Martina.  A tak se stala husa,  někde i polovina pláště, staly symbolem sv. Martina. Tradice svatomartinských hodů na husách ale může mít i prozaičtější vysvětlení, kdy se spojila přirozená lidová tradice s tradicí sv. Martina. „Podzim souvisel i s tím, že se zabíjely husy, dělaly se poutě a svatomartinské trhy. Husa tak v té době byla tradičním pokrmem,“ dodává farář Ján Halama.Svatý Martin abstinoval a kdyby jen tušil že z něho jednadvacáté století udělá symbol obžerství, asi by tehdy nechal žebráka raději zmrznout.