Teď nebo nikdy: Cyklopodjezd v Předmostí bude, jen sehnat dotaci

PŘEROV – Sedm let usiluje Přerov o vybudování podjezdu pro cyklisty pod železniční tratí v Předmostí. Ten se má stát součástí cyklostezky Velká Dlážka – Hranická. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí železniční tratě, jde nyní o příležitost, která se už nebude opakovat.

„Pokud totiž nedojde k vybudování tohoto nového propojení v rámci aktuálně připravované stavby Správy železniční dopravní cesty, tak se už investice v nejbližších sto letech neprovede,“ konstatovala náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová.

Podjezd pro cyklisty totiž nelze provést protláčenou metodou, ale pouze odkopáním, tedy zásahem do stávajících kolejí. Tuto investici jde tedy realizovat jen v době, kdy dochází k celkové rekonstrukci tratě.

Město zařadilo záměr do projektové dokumentace. Také SŽDC počítá se stavbou cyklopodjezdu – ovšem bez finančního krytí. Radní už souhlasili, že na vybudování cyklopodjezdu uvolní přes 13 milionů korun, záměr ale ještě mají schválit zastupitelé.

Přerov požádá do 12. března Státní fond dopravní infrastruktury o příspěvek na pokrytí 85 procent uznatelných nákladů na vybudování plánovaného cyklopodjezdu.