Je hora Blaník místem spící naděje národa nebo hrobkou druidů?

Blaník

Pamatujete na legendu o blaničtích rytířích? Tu zařadil mezi své pověsti i Alois Jirásek. O co šlo? Podle této legendy spí v hoře Blaník rytířské vojsko sv. Václava, které povstane, až bude naší zemi nejhůř, vyrazí z nitra hory a nepřátele naší země porazí. Jirásek ve svých Starých pověstech českých píše: “Svatováclavské vojsko spí. Ještě není čas, aby vstalo. To bude ve chvíli největšího nebezpečenství, kdy se na naši vlast sesype tolik nepřátel, že by celé království roznesly na kopytech svých koní…”

Pověsti o spících rytířích

Je pravdou, že míst, kde má spát podobné bájné vojsko je více: u nás jde o pověst o Oškobrhu, Boubínu a dalších asi dvaceti kopcích. Taková místa se objevují ale také v Polsku, Německu nebo Francii. Jednu věc mají společnou. Tu, že lidé, kteří do podzemí těchto míst vstoupili, v nich pobyli pár chvil, ale venku zatím uplynuly roky.

Keltské základy?

Není náhodou, že pověsti o spících vojácích jsou prastaré – mnoho takových mýtů se vztahuje k místům, kde kdysi stávala keltská sídla nebo svatyně. Konkrétně na Blaníku to dokazují archeologické nálezy. Podle nich tu mělo být sídlo druidů. Postupem času se v zemi objevili nájezdníci. Říká se, že druidové do posledních sil před nepřáteli bránili kultovní sídlo i poklad, ať už to bylo cokoliv. Raději dali přednost smrti v podzemní svatyni a její vchod zavalili, a tak před útočníky zmizeli beze stopy. Z až tak dávných dob mohla vzniknout pověst o spících bojovnících. Křesťanství potom možná jen pozměnilo legendu a obohatilo ji o sv. Václava.

Vzdor tomu se tu udržovaly pohanské zvyky a říkalo se, že zde lze spatřit podivná zjevení. Blaník je znám dvěma vrcholy, z nichž Velký Blaník v bájích symbolizuje mužský, sluneční princip, zatímco Malý Blaník zase ženský, lunární princip a tedy temnou podstatu vesmíru. Nicméně křesťanská legenda se prosadila, původ starého mýtu byl zapomenut a nový mýtus se rozšířil.

Legendy

Údajná přítomnost bojovníků, ať už jakýchkoliv, se odrazila i na vyprávěních o hoře Blaník: o tomto místě koluje nespočet pověstí, podle nichž má být i prostředníkem k dorozumívání s božstvy a záhadnými bytostmi, které se ukrývají uvnitř hory. Může to být jedna z bran do jiných dimenzí nebo se snad hora vyznačuje geomagnetickými anomáliemi, které na vnímavější jedince působí? V 15. století dokonce bylo zakázáno Blaník navštěvovat a na horu mohli jen přísní katoličtí učenci, aby odhalili příčinu temných jevů.

Když se sem vydáte, možná pocítíte silný příliv energie, možná ne – ale každopádně se vychutnáte krásu zdejší krajiny, která je romanticky ozvláštněna prastarými dějinami naší země.