Bilderberská skupina – víte o ní něco bližšího?

Padesát let od svého vzniku slavila tato tajnůstkářská skupina v roce 2004. Tento spolek je také jedním z důležitých bodů zájmu milovníků konspirace rozesetých po celém světě. Co je to vlastně za skupinu a z jakého důvodu se její členové scházejí?

Založení

Víme tolik: v roce 1954 se konala v hotelu Bilderberg v nizozemském Oosterbeeku první schůze této skupiny. Účelem prý bylo navázání kontaktů mezi čelnými osobnostmi politického a hospodářského života Evropy a USA. Není úplně jasné, kdo byl iniciátorem. Ze začátku byl v Bilderbergu čelným představitelem nizozemský princ Bernhard, ovšem podle všeho se zrodila z nápadu Josefa Retingera, polského emigranta, který pak spolu s Francouzem Jeanem Monetem byli mezi prvními iniciátory Evropského hnutí – dnes Evropské unie.

Zastánci teorie spiknutí a euroskeptici soudí, že byl Retinger šedou eminencí a člověkem, který byl zastáncem světové jednoty, rozhodnutým napomáhat vybudování nového světového řádu. Říká vám něco jeho jméno? Retinger byl totiž jednou z oněch historických postav, jejichž politický vliv a moc se zdají být neúměrné jejich postavení. Přitom mezi své přátele mohl počítat Churchilla, novinářského magnáta Davida Astora, obchodního giganta Averella Harrimana a další.

Aktivity

Ovšem také princ Bernhard byl mužem se zajímavou minulostí. Formální zakladatel skupiny v roce 1961 založil také Světový fond na ochranu přírody (dnes World Wildlife Fund) a měl vliv i v OSN. Kdysi byl prý příslušníkem německé Luftwaffe (narodil se totiž jako syn prince Bernharda von Lippe a oženil se pak s nizozemskou princeznou Julianou) a snad i členem jízdních jednotek SS. Po napadení Nizozemí Německem uprchl s rodinou do Británie, po válce se s pomocí amerických a britských známostí vrátil rehabilitován do politických a obchodních kruhů.

Zdá se, že v roce 1952 nastínil princi Josef Retinger myšlenku na založení skupiny vlivných činitelů, která se se mohla tajně setkávat a prodiskutovat budoucnost transatlantických vztahů. Tak se tato skupina zřejmě zrodila a velmi rychle se z ní stala jedna z nejvlivnějších a nejuzavřenějších skupin na světě.

Říká se, že se zde scházejí ti nejvlivnější a nejbohatší zástupci planety. Obsah schůzek se nikdy nesděluje médiím a samozřejmě nemá skupina žádnou webovou adresu a podobně.

Možná také proto je obviňována, že zavinila válku na Balkáně a jiné konflikty. Britskému publicistovi Willu Huttonovi byl dovoleno se jednoho setkání zúčastnit a poté prohlásil: „Co se zde dohodne, působí v pozadí veškerého politického dění ve světě.“ Tím samozřejmě podpořil milovníky konspirací a spiknutí. Naproti tomu to členové popírají – nikdy neusilovali o dosažení dohody v nějaké závažné otázce, prostě diskutují.

Při setkáních se prý nepředkládají ke schválení žádná usnesení, nehlasuje se a nevydávají se žádná prohlášení. Nekonají se také poté žádné tiskové konference.

Kritika z tajných piklů byla od začátku vedena jak z pozice krajní pravice, tak z pozice krajní levice. Je proto dosti obtížné zjistit úplnou pravdu, čím je skupina ve skutečnosti. Její tajnůstkářství prostě prohlubuje zájem zastánců teorie světového spiknutí. Možná, že je to jen skupina elitní hrstky obchodního a politického světa. Pravda je také možná někde uprostřed. Jenomže jestliže o sobě skupina nemluví, toto tajemství nebude zřejmě v nejbližší době odhaleno.