Táborák ve volné přírodě. Jak se vyhnout požáru, popáleninám a pokutě!

Ilustrativní foto: pixabay

STŘEDNÍ ČECHY – Výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů sice skončí ve všech krajích v pátek v poledne, ale už teď se dá říct, že když  horkém a suchém počasí varují před požáry, má to smysl! Středočeští hasiči měli s likvidací ohňů plné ruce práce.

Táborák

Kvůli lidské neopatrnosti bez ohledu na výstrahy vznikají každoročně desítky požárů. I takový malý čundr táborák ve volné přírodě se může velice snadno vymknout kontrole a napáchat nevyčíslitelné majetkové a ekologické škody. Nemluvě o tom, že oheň se velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Hasiči a zdravotníci by mohli vyprávět! Dejte proto na pár rad.

Předejdete pokutě

Při rozdělávání ohně ve volné přírodě je v prvé řadě nezbytné zvolit vhodné místo pro ohniště. To by mělo být vzdáleno alespoň 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od všech hořlavých materiálů. Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech! Pokud se tímto pravidlem neřídíte, může vám být udělena pokuta až do výše 10 000, v případě vzniklého požáru pak můžete být chudší až o 25 000 korun.

Nikdy na louce či na strništi!

Oheň nezakládejte pod větvemi stromů, na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance nebo rašelině, v blízkosti suché trávy nebo obilí, stohů, seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru pak velmi snadno způsobí neštěstí. Zdá se vám to samozřejmé? Jenže právě tak vznikají každoročně desítky požárů. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i louce nebo na strništi. Za silného větru nebo extrémního sucha bychom oheň v přírodě neměli rozdělávat vůbec.

Ohniště odděleně od okolí

Místo táboráku je nutno i vhodně uspořádat. Při rozdělávání ohně v přírodě bezpečně oddělte ohniště od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který bude zbavený veškerých hořlavin. Pro zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky  Oheň neroznášejte na zapálené větvi po okolí ani v rámci různých her.

Důkladně uhasit

Rozdělané ohniště nesmíme ponechat ani na okamžik bez dozoru. Naše odpovědnost však nekončí okamžikem skončení zábavy. Ohniště musí být důkladně uhašeno zalitím vodou, nebo zasypáním zeminou. Při odchodu se z něj nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladná. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou dlouhou dobu skrývat žhavé oharky a poryv větru je pak rozdmýchá a roznese do okolí. Každý rok tak musí hasiči mnoho ohnišť dodatečně dohašovat.