Racek pustil na Pálavě ze zobáku mládě želvy bahenní. Potvrdil se tím její úspěšný návrat do přírody jižní Moravy

BŘECLAV – Na gymnáziu jsme se před lety v biologii učili, že v Československu na jihu v mokřadech u Dunaje žije jediný zástupce želv – želva bahenní, ale je velmi ohrožená vysušováním jejího přirozeného prostředí a jinde v republice už nežije. Podnebí se ale od té doby oteplilo a vypadá to, že ve prospěch želv.

Léta pátrali biologové, zda ještě na Moravě žije původní druh želvy bahenní. Jako vhodné místo, kde by se mohla její populace udržet, se jim jevilo Břeclavsko. Nedávno to potvrdila kuriózní náhoda. Prvního června zavolali na záchrannou stanici Ptačí centrum v Brně cyklisté z Pálavy, kteří sledovali, jak si na cyklostezku před ně sedl racek a měl něco v zobáku. Pták se cyklistů lekl a uletěl, kořist ale nechal ležet na zemi. Cyklisté s překvapením zjistili, že je to malá želvička. „Želvičku jsme zdravou přijali a hned jsme začali zjišťovat, co by to mohlo být za druh. Želvička měla výrazně dlouhý ocásek a po konzultaci s herpetologem jsme se dopátrali toho, že se jedná o mládě želvy bahenní,“ popsal Zdeněk Machař z Ptačího centra. „Pod Pálavou je spousta slepých ramen, kde se původně vyhubená želva bahenní opět vyskytuje a je evidentní, že i rozmnožuje,“ říká Machař. Zda je ale mládě potomkem uměle vysazených maďarských želv nebo původních populací, které možná přežily ve skrytu mokřin, se vědci pouze dohadují.