Člověk ležící na chodníku. Opilec nebo nemocný v ohrožení života?

Ilustrační fotografie, zdroj: ZZS

Leží mezi chodníkem a lavičkou. Je starší, na sobě má obnošené kalhoty a bundu. V ruce zašlou aktovku. Na tváři čerstvý škrábanec. Dívá se do neurčita a nekoordinovaně občas pohne končetinou. Dva chodci ho minuli bez povšimnutí, třetí raději přešel na druhou stranu ulice. Nedá vám to. Přijdete k němu blíže. Něco zmateně mumlá. Cítíte nepříjemný pach. „Je totálně na šrot a to je teprve dopoledne,“ slyšíte úsudek náhodného kolemjdoucího. Pomalu se otáčíte a odcházíte, podobně jako všichni ostatní.

Závažný stav, kdy příznaky připomínají opilost

Možná jste právě opustili člověka, kterému jste mohli zachránit život. Je totiž celá řada situací, kdy vážně nemocný působí dojmem opilého, byť nemá v krvi ani kapku alkoholu. Typickým příkladem je diabetik, tedy člověk trpící cukrovkou. U něho se mohou rozvinout dva závažné stavy: příliš vysoká hladina krevního cukru (hyperglykemie) nebo naopak příliš nízká hladina cukru (hypoglykemie). Právě v prvním případě lze z dotyčného cítit aceton, který okolí nesprávně zaměňuje za alkoholické výpary. Zejména u hypoglykemie je člověk dezorientovaný, vrávorá, mluví z cesty nebo již jen nesouvisle mumlá, může projevovat i mírnější agresivitu. Zkrátka se na první pohled chová jako někdo, kdo řádně přebral. Oba stavy jsou závažné, nicméně hypoglykemie může rychle vyústit ve smrt. Jako laik však stěží rozeznáte, o který z nich jde.

Mezi další závažná onemocnění, jež lze zaměnit s opilostí a která mohou vzniknout naprosto nečekaně, patří cévní mozková příhoda (tzv. mrtvice) nebo srdeční infarkt. Také v tomto případě může člověk špatně artikulovat, mít nekoordinované pohyby a někdy také zápach z úst (trochu jiný než u diabetika). Lhostejnost tedy určitě není na místě. Nikdy nevíme, kdy my sami budeme potřebovat pomoc druhých.

Neposkytnutí první pomoci je trestné

Ve všech těchto případech je nezbytné zavolat Zdravotnickou záchrannou službu – 155. Jeli člověk pouze opilý, například se jedná o známou „firmu“, pak stačí zavolat Policii ČR – 158. Pro úplnost dodejme, že neposkytnutím první pomoci se dopouštíme trestného činu s možností odnětí svobody až na dva roky. O neposkytnutí první pomoci se může jednat dokonce i v případě opilce, protože mu hrozí nebezpečí, že se udusí vlastními zvratky.