Nemáte finance na „lyžák“? Kraj přispěje. Víme, kde žádat

JIHOČESKÝ KRAJ – Nemůžete si z finančních důvodů dovolit poslat své dítko školou povinné na lyžařský výcvik? Jihočeský kraj vám na něj přispěje. Dotaci je možné využít jak na dopravu a ubytování, tak i skipasy. Jaké jsou podmínky a o jak velkou částku se jedná, se dozvíte v následujících řádcích.

16. září 2019. Tímto datem startuje Dotační program Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů pro školní rok 2019 až 2020. Jeho cílem je finančně podpořit žáky středních škol zřizovaných krajem, kteří by se z ekonomických důvodů nemohli zúčastnit lyžařského výcviku. Potvrdila to hejtmanka Ivana Stráská.

Pro uvedené období má kraj uvolněnou částku téměř devět milionů korun. Výše finančního příspěvku pro jednoho žáka činí maximálně pět tisíc. Se žádostmi se mohou školy obracet na kraj do 25. října 2019 do 12 hodin. „Dalším aspektem, proč považujeme za důležitou účast všech dětí na lyžařských kurzech, je rovina sociální. Absence na podobných akcích, se totiž může neblaze promítnout do fungování kolektivu třídy, který se tu, jak ostatně známe všichni z našich mladých let, má utužovat. Nikoli z něj někoho selektovat. A kurz je navíc i součástí učebních osnov,“ připomněla Stráská.

Pravidla dotačního programu upřesnil náměstek hejtmanky Pavel Hroch: „Finanční podpora je určena pro žáky středních škol zřizovaných Jihočeským krajem. Jedenkrát na něj budou mít nárok středoškoláci a dvakrát, v rámci povinné školní docházky, žáci osmiletých gymnázií. Žádat o ni může zákonný zástupce žáka, případně sám zletilý žák u ředitele školy. V jeho kompetenci je pak finální přidělení příslušné částky.“

Dotaci lze pak využít na dopravu na lyžařský kurz v případě použití veřejných dopravních prostředků, ubytování, stravu, skipasy, zapůjčení lyžařského vybavení a seřízení lyží.

Tisková zpráva