Rekonstrukce silnice Kryštofovo Údolí – Křižany se protahuje. Problémy jsou s vlastníky pozemků

LIBERECKÝ KRAJ – Složitá majetkoprávní vypořádání brzdí přípravu rekonstrukce silnice z Kryštofova údolí do Křižan. K územnímu rozhodnutí by mělo dojít na konci letošního roku. Průtahy jsou i na několika dalších stavbách, a to v Benešově u Semil, v Roprachticích či na silnici vedoucí z Dubé na hranici kraje.

„S projekční přípravou silnice II. třídy z Kryštofova Údolí do Křižan jsme začali již v červenci roku 2017. Museli jsme podstoupit složitá jednání se zhruba 160 vlastníky pozemků. Úsek je dlouhý bezmála osm kilometrů a vede v blízkosti stávající silnice či v jejím sousedství. To vše prodlužovalo vydání povolení územního rozhodnutí. Věřím, že k němu ještě letos konečně dojde,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Sviták. Kvůli komplikacím při přípravě stavby tak kraj připravuje tuto rekonstrukci až do nového plánovacího období.

Kromě toho v současné době řeší Liberecký kraj problémy při přípravě oprav dalších silnic. V úseku Roprachtice – Kořenov je zapotřebí získat souhlasy 246 vlastníků pozemků. Rekonstrukce se proto rozdělí do dvou částí. Pro úsek mezi Vysokým nad Jizerou a Sklenařicemi již existuje stavební povolení. Zbývající část bude dokončena na začátku roku 2020.

V Benešově u Semil chystá kraj rekonstrukci silnice až ke křižovatce se státní silnicí. I zde se stavba rozdělí na dvě části. Geologický průzkum totiž odhalil nutnost rozšířit dokumentaci k územnímu rozhodnutí, která měla dopad na zábor soukromých pozemků.

Podobná situace je i na silnici v úseku hranice kraje – Dubá na Českolipsku, kde došlo k nepřesnému zanesení území do katastrální mapy, což má vliv na přilehlé pozemky.

„Obecně se u těchto úseků obtížně shánějí souhlasy vlastníků pozemků. Vše komplikují i případy, kdy si vlastníci ve svém vyjádření určují nesplnitelné podmínky, jako je vybudování parkovišť, směna pozemků, odkup pozemků za několikanásobně vyšší ceny apod. U asi desetiny případů máme problém majitele kontaktovat, protože jsou například na dovolené či nemají vyřešené dědické řízení,“ uzavřel náměstek Jan Sviták.

Ilustrační foto: redakce