Začíná rekonstrukce silnice Doksy – Dubá

ČESKOLIPSKO – V těchto dnech začínají práce na rekonstrukci silnice II/270 v úseku z Doks do Dubé. Celkové náklady na rekonstrukci činí 102,2 milionu korun. Na opravu silnice přispějí také evropské fondy. Řidiči se dočkají nového povrchu nejpozději na podzim roku 2020.

Živičný povrch úseku mezi městy Doksy a Dubá v délce 8,45 kilometru již vykazuje četné poruchy a jeho stav je havarijní. Systém odvodnění je zastaralý, příkopy jsou zanesené, případně chybí úplně. Rekonstrukce přinese vyšší únosnost vozovky, zlepšení jízdních parametrů a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Součástí akce je i rekonstrukce havarijního stavu mostu.

„V letošním roce potrvá oprava za částečné uzavírky provozu, v příštím budou na nezbytně nutnou dobu některé úseky uzavřeny úplně. Chtěl bych proto požádat řidiče o trpělivost a shovívavost,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort dopravy Jan Sviták. Práce potrvají letos a příští rok; přeruší je jen zima. Doba výstavby dle smlouvy činí 250 dní. Ukončení akce se předpokládá na podzim roku 2020. Výdaje na stavební práce činí více než 100,2 milionu korun, přičemž dotace z Integrovaného regionálního operačního programu může pokrýt výdaje v přibližné výši 90 milionů.

„Díky prostředkům z Evropské unie můžeme provádět takto nákladné rekonstrukce krajských silnic. V současném období jsme již uskutečnili rekonstrukci silnice II/273 z obce Okna na hranici Libereckého kraje, rekonstrukci silnice II/293 v Jilemnici, výstavbu okružních křižovatek v Semilech a okružní křižovatky ve Stráži pod Ralskem. Dokončena je také první etapa rekonstrukce silnice II/270 v Jablonném Podještědí a druhá etapa by měla být hotova v říjnu letošního roku,“ dodala krajská radní Loučková Kotasová.

Koncem září kraj vyhlásí výběr zhotovitele na další akci spolufinancovanou z prostředků Evropské unie. Konkrétně se jedná o kompletní rekonstrukci silnice II/262 mezi Českou Lípou a Dobranovem. „Rekonstrukce 5,3 kilometru dlouhého úseku by měla být zahájena na jaře příštího roku. Předpokládané náklady dosahují bezmála 228 milionů korun,“ sdělil náměstek hejtmana Jan Sviták.

Foto: Wikipedia