Nemocnice v Příbrami má získat dotaci 1 milion 600 tisíc na řešení personální problémů

Ilustrační foto: kr-stredocesky

PŘÍBRAM – Rada kraje na svém jednání 21. října 2019 rozhodla o neinvestiční dotaci pro Oblastní nemocnici Příbram ve výši 17,1 milionu. Peníze jsou určeny na stabilizační příplatky stávajících zaměstnanců nemocnic, nábor nových zaměstnanců, opravy, údržbu a obnovu drobného majetku.

„Z uvedené celkové částky neinvestičních dotací půjde 1,6 milionu korun na stabilizační příplatek za účelem získání nových zaměstnanců a pro stabilizaci současných pracovníků našich zdravotnických zařízení,“ upřesnil radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk. Upozornil také na fakt, že stabilizace na trhu práce v oblasti zdravotnictví je velmi komplikovaná a nemocnice musí každoročně vynakládat nemalé finanční prostředky, aby získaly chybějící personál a zajistily bezproblémový chod jednotlivých oddělení. „Tyto náklady nejsou bohužel nikde reflektovány, ani v úhradách od zdravotních pojišťoven, ani mimo ně,“ dodal radní.