Okres Turnov nevznikne, běžné agendy ale občané i nadále budou moci vyřizovat ve svém městě

TURNOV – Turnov sice nebude mít vlastní okres, ale běžné agendy i nadále budou moci občané vyřizovat v Turnově. Minulou středu poslanecká sněmovna parlamentu schválila pozměňovací návrh a doprovodné usnesení k sněmovnímu tisku o územně správním členění státu, které umožní zachovat příslušnost obcí ke správnímu obvodu obce s rozšířenou působností Turnov.

Vedení turnovské radnice je s výsledkem jednání spokojené. „Vyřešili jsme, co nás trápilo nejvíce, a to byl možný rozpad ORP Turnov. I když nevznikl okres Turnov, zachování stávajícího stavu je pro nás zásadní,“ sdělil starosta Tomáš Hocke.

V říjnu loňského roku proběhla na popud Turnova petiční akce za zachování stávající územní působnosti Obce s rozšířenou působností Turnov a vzniku okresu Turnov, kterou podpořilo 7756 občanů celého ORP Turnov a vedení města Turnova ji doručilo do Poslanecké sněmovny. Zástupci Turnova se účastnili veškerých jednání pracovní skupiny pro administrativní členění státu zřízené Ministerstvem vnitra a upozorňovali na mimořádnou situaci ORP Turnov.

Poslanecká sněmovna nyní žádá Ministerstvo vnitra, aby využilo možnosti výjimky umožňující vyhláškou stanovit, že některé obce náleží do jiného okresu, než do kterého náleží správní obvod obce s rozšířenou působností.

Foto: Město Turnov