Vyšší komfort! Po roce rekonstrukce se otevřela protialkoholní záchytná stanice v Praze 8

PRAHA – Došlo k navýšení kapacity až na 25 lůžek, přibyl kapacitní výtah a další novinky za osmnáct milionů korun. Jedna noc na záchytné stanici přijde na tři tisíce, zaplatí však jen čtvrtina klientů.

Loni v březnu započala rozsáhlá rekonstrukce. Cílem byla modernizace celého objektu, navýšení kapacity o šest lůžek a přístavba s výtahem, který umožní transport klientů vleže. Došlo také k výměně oken, osazení bytelnějších dveří, položení podlahové krytiny a instalaci nových vnitřních rozvodů a vzduchotechniky. Hlavní město Praha za rekonstrukci zaplatilo přes osmnáct milionů korun bez daně z přidané hodnoty.

Jsme si vědomi toho, že navýšením kapacity záchytné stanice nevyřešíme problém lidí závislých na alkoholu. Proto plánujeme provázat toto pracoviště se sociálními a adiktologickými službami,“ uvedla radní hlavního města Prahy pro zdravotnictví a sociální služby Milena Johnová. Původním provozovatelem protialkoholní záchytné stanice byla Fakultní nemocnice Bulovka. Od roku 2013 zajišťuje její chod město prostřednictvím své příspěvkové organizace Městské polikliniky Praha.

Staňte se členy FB skupiny Život v Praze a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Do budoucna se plánuje rovněž úprava okolí budovy stanice tak, aby tu mohly pohodlně zaparkovat vozy záchranky nebo policie a nebyl blokován vjezd do areálu Fakultní nemocnice Bulovka. Poplatek za jednu noc na protialkoholní záchytné stanici vyjde na tři tisíce korun, ovšem tuto částku zaplatí pouze 25 % klientů. Dluh tak od roku 2013 vyšplhal až na šedesát milionů korun. Klienty jsou z dvaceti procent osoby bez domova a vymáhání je tak problematické.