Město plánuje rekonstrukci hlavní budovy na Riviéře, prozatím zde návštěvníci využijí montované stavby

Zdroj: rivec.sportujemevbrne.cz

BRNO – Radní souhlasili s pořízením šesti montovaných staveb, které se využijí v době, kdy bude probíhat rekonstrukce hlavní budovy na koupališti Riviéra. Ta je z důvodu zlepšení dostupnosti toalety a šaten.

Riviéra je jedním z klíčových koupališť v Brně. Než zde dojde k samotné rekonstrukci hlavní budovy a rozšíření kapacity sociálního zázemí, je nezbytné situaci vyřešit provizorně. „Rozhodli jsme se proto pořídit modulární stavby, které napojíme na inženýrské sítě,“ řekl 1. náměstek primátorky Petr Hladík. Konec rekonstrukce hlavní budovy se plánuje na rok 2025, moduly poté zůstanou buď na místě, nebo budou využity pro návštěvníky areálu dopravní výchovy a workoutového hřiště. Další možností je umístit je k Fotbalovému centru v Ivanovicích, které se plánuje do tří let zrekonstruovat. Celková částka na pořízení a instalaci buněk je 1,6 milionu korun.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.