Středočeský kraj připravuje obnovu 10 tisíc označníků zastávek. Zajistí lepší informovanost?

Zdroj: PID

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Modernizace označníků zastávek je naplánována od dubna tohoto roku a jejím záměrem je postupná oprava poškozených a výměna zastaralých označníků.

Nové vývěsní tabule by měly zajistit maximální možnou míru informací a přinášet přehlednější zprávy o změnách a novinkách v integrované dopravě Středočeského kraje.

Obnova označníků se bude týkat více jak 10 tisíc označníků. Instalace nových vývěsních tabulí proběhla již na autobusovém nádraží ve Slaném a s jejich umístěním se postupně počítá i do dalších měst a obcí Středočeského kraje.

Staňte se členy FB skupiny Noviny kraje – Středočeský a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv

Plánovaná obnova označníků začne již během dubna tohoto roku. Vzhledem k jejich množství to bude, jak poznamenal radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje Petr Borecký, projekt na několik let.

Sjednocení

Součástí modernizace označníků bude také vizuální sjednocení informačních prvků na železničních i autobusových stanicích a zastávkách tak, aby cestující bezpečně poznal, že se nachází v prostoru, kde jsou provozovány linky PID. Jednotícím prvkem jsou nové barvy PID červená a šedá, ke kterým se kraj připojil v rámci budování jednotného integrovaného systému k Praze.

Vzhled a orientace

Standardní zastávkový označník PID červené barvy se dnes skládá ze dvou základních částí umístěných na nosné konstrukci. Horní část tvoří hlava označníku, tvořená samotnou dopravní značkou IJ4a se symbolem dopravního prostředku, název zastávky a informace o zastávce (charakter, tarifní pásmo) a zastavujících linkách (číslo, příp. směr).
Spodní část tvoří informační prostor, který obsahuje jízdní řády zastavujících linek, informace o tarifu a případné další dopravní informace. Stále častěji bývají do konstrukce označníku integrovány další prvky, nejčastěji se mezi ně řadí elektronické odjezdové panely zobrazující mj. informace o aktuálním zpoždění spojů. Urgentní závady můžete hlásit na adrese oznacniky@idsk.cz

Zastávkový označník je z hlediska zákona dopravní značkou a jeho vzhled a umístění tak do značné míry předepisuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a také technická norma ČSN 73 6425-1.

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Modernizace zastávkového informačního systému Středočeského kraje“. Předmětem tohoto projektu je vybavení zastávek a nádraží autobusové dopravy moderními informačními panely, které budou reflektovat nový vzor označníku PID.

Tyto nové označníky budou osazeny na vybraných zastávkách a budou mimo jiné disponovat nízkoenergetickým informačním panelem zobrazujícím aktuální informace o odjezdech spojů veřejné hromadné dopravy a také prvky pro nevidomé a slabozraké. Energetickou spotřebu tohoto označníku budou pokrývat integrované baterie dobíjené fotovoltaickým panelem.