Budoucí jihlavští prvňáčci půjdou za pár dní k zápisu

První školní den 2021/2022. Foto: Magistrát města Jihlavy

JIHLAVA – V jihlavských základních školách se již tento pátek a sobotu uskuteční zápisy dětí do prvních tříd. V ZŠ speciální a Praktické škole Jihlava se zápis koná pouze v pátek 8. dubna. Konkrétní informace najdou rodiče na vývěskách přímo ve školách nebo na webových stránkách škol.

Základní školy v Jihlavě se v těchto dnech připravují na zápisy prvňáčků. Proběhnou v pátek a v sobotu 8. – 9. dubna. K letošním zápisům musí zákonní zástupci přihlásit děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 nebo ty, kterým byl při loňském zápisu povolen odklad o jeden rok.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv

„Povinnost dostavit se k zápisu se vztahuje i na děti, u kterých je předpoklad odkladu školní docházky. O něm pak rozhodne ředitel školy na základě odborného posouzení lékaře a příslušné poradny,“ uvedl vedoucí odboru školství jihlavského magistrátu Tomáš Koukal.

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Škola má povinnost zapsat žáka podle jeho trvalého bydliště. „Právem každého rodiče je možnost volby školy pro své dítě. V případě, že rodiče zvolí školu mimo spádovou oblast a vybraná škola má naplněnou kapacitu, nemusí ředitel školy požadavku zákonných zástupců vyhovět,“ upozornil Tomáš Koukal.

Zápis ukrajinských dětí s místem pobytu v Jihlavě do prvních a přípravných tříd se uskuteční 1. června.