Lékaři v centru Brna bezplatně kontrolují znaménka, melanomy jsou nejčastějšími nádory v Česku

ČESKO – Nádorová onemocnění se stávají čím dál častějšími, přičemž dle statistik je právě rakovina kůže tím, které každoročně v Česku postihuje nejvíce lidí. Jednou z příčin (pomineme-li samotné důvody onemocnění) je pak i zanedbaná prevence. Ti, kterým se např. nechce několik měsíců čekat na termín vyšetření u dermatologa, však zítra mohou využít možnosti bezplatné kontroly specialisty, a to na brněnském náměstí Svobody. Které skupiny lidí jsou v případě rozvoje melanomu kůže rizikové? A jak se snažit onemocnění předcházet?

Včasná diagnóza je základ úspěšné léčby

Prevence melanomu je tématem, jemuž je v Česku věnována pozornost již delší dobu, celosvětově pak ještě déle existuje preventivní a osvětová akce Skin Checker. Konkrétně u nás je pak součástí akce Boj proti melanomu i pravidelná možnost bezplatných prohlídek specialisty ve veřejných prostorech. Důvod je prostý, melanom je nečastějším zhoubným onemocněním v Česku (diagnostikováno je každý rok cca 30 tisícům lidí), je-li přitom rakovina kůže odhalena včas, až v 90 % případů je léčitelná. Jenže lidé často prevenci zanedbávají, a to i proto, že na termín návštěvy dermatologa nechtějí čekat dlouhé měsíce. Proto je každoročně dostupná možnost vyšetření „na počkání“ – a zítra mezi devátou a sedmnáctou hodinou si tak všichni mohou nechat svá mateřská znaménka bezplatně vyšetřit specialisty v Brně na náměstí Svobody.

„Lidé prevenci lehce zanedbávají, ti, kdo se rozhodnou nechat se vyšetřit, naše lékařky tzv. dermatoskopem vyšetří, a pokud něco rizikového objeví, dají doporučení pro další postup či návštěvu dermatologa,“ uvedla pro ČT Alice Dosedlová, ředitelka organizace, která akci pořádá, s tím, že nemusí být nutně odhaleno nádorové onemocnění, ale lékaři mohou třeba upozornit na riziková znaménka, která je třeba hlídat a jimž by měla být věnována zvýšená pozornost během preventivních kontrol. Jelikož akce je nejen preventivní, ale i osvětová, návštěvníci se např. dozvědí, jak svá znaménka sledovat a provádět samovyšetření. „V tomto případě je třeba sledovat velikost znamének, tvar, barvu a jejich změnu v čase. Díky tomu může rizikové znaménko odhalit každý sám,“ shrnula Dosedlová.

Jaká je správná prevence?

Pokud je ale řeč o prevenci, ta by samozřejmě neměla zahrnovat jen sledování znamének (či pravidelné kontroly u lékaře). Na prvním místě je totiž ochrana před sluncem kvalitními přípravky s adekvátním UV faktorem. To v létě platí dvojnásob, a to nejen při pobytu u moře, ale i v přírodě či v oblastech s vyšší nadmořskou výškou, kde riziko stoupá.

Rizikovým aspektem v případě vzniku melanomu ale může být i věk, kdy starší lidé jsou kvůli snížení obranyschopnosti kůže ke kožním nádorům náchylnější, podobná je však také situace ve skupině mladších žen, v jejichž případě je melanom druhým nejčastějším nádorovým onemocněním po rakovině prsu. Takže ochrana je třeba stále.

Počty diagnostikovaných melanomů navíc v čase mírně rostou, všem problematickým úvarům na kůži by tak každý měl věnovat náležitou pozornost. Odborné dermatologické vyšetření, které může rozvoji závažného onemocnění dokonce předejít, je přitom rychlé a bezbolestné. Je tedy v zájmu každého jej absolvovat.