V horkých dnech se můžete v areálu olomoucké fakultky osvěžit pitnou vodou z obnoveného pítka

OLOMOUC – Díky společnému úsilí Fakultní nemocnice Olomouc (FN) a skupiny Veolia se zchátralý Společenský pramen (Gesellschaftlich Quelle) z počátku 19. století v areálu nemocnice dočkal rekonstrukce. Je součástí nově vzniklé odpočinkové zóny pod Dětskou klinikou, která slouží nejen pacientům a návštěvníkům nemocnice, ale i široké veřejnosti. Originální pítko bylo k obnovenému užívání slavnostně předáno v pátek 3. června.

Portál Společenského pramene reprezentuje drobnou krajinářskou architekturu ze začátku 19. století. Je situován v okrajové části areálu fakultní nemocnice pod Dětskou klinikou, kde je volný přístup z Brněnské ulice. Památkový katalog Národního památkového ústavu dokládá existenci někdejší poutní cesty a někdejšího občerstvovacího a odpočinkového místa pro poutníky a náhodné kolemjdoucí. „Přestože vodní portál není předmětem památkové ochrany, byli jsme přesvědčeni, že si zchátralý objekt vzhledem k jeho historické a kulturní hodnotě zaslouží renovaci. Hledali jsme proto cestu, jak záchranu zafinancovat. Těší nás, že se toho ujala Veolia, se kterou spolupracujeme dlouhodobě. V areálu nemocnice tak vzniklo příjemné místo k odpočinku, které má navíc vazbu na historii Olomouce,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Veolia nechala zpracovat projekt a její energetická divize zajistila stavební část spočívající v přemístění a renovaci portálu, přičemž důraz se kladl na použití původních kamenů a zachování původního vzhledu. Vodárenská divize skupiny Veolia realizovala napojení na pitnou vodu. „Mezi naše priority patří spolupráce s regiony, kde působíme. V tomto případě šlo o to pomoct našemu obchodnímu partnerovi s jeho nápadem a zároveň podpořit projekt veřejného zájmu. Dílo se podařilo a věřím, že bude dělat radost všem návštěvníkům,“ řekl ředitel Veolia Energie Reda Rahma.

Rekonstrukce pramene stála celkem zhruba 600 tisíc korun a Veolia ji zafinancovala prostřednictvím svého Nadačního fondu pro životní prostředí. Zprovoznění Společenského pramene bylo součástí rozsáhlých úprav lokality pod Dětskou klinikou FN Olomouc. Největší zdravotnické zařízení na střední Moravě v rámci této stavební akce v hodnotě 12,87 milionů korun bez DPH rozšířilo parkoviště o 63 parkovacích míst, zřídilo nových 24 parkovacích míst a upravilo přístupový chodník od tramvajové zastávky

Zchátralý pramen