Jiřetín pod Jedlovou: horu svatou i prokletou zároveň obývá i Přiblblík

Jiřetín pod Jedlovou - křížová cesta

Tato hora se tyčí nad severočeským Jiřetínem pod Jedlovou. Již ze silnice je dobře vidět křížovou cestu, která stoupá až na vrcholek. Křížová hora má údajně léčivou moc a láká tím poutníky, kterých přichází opravdu mnoho. Zvláštní věci se však děly nejen na vrcholu hory, ale i hluboko pod ním.

Prokleté území

Již v první polovině 16. století se zde lidé pokoušeli těžit rudu. Kopali tak dlouho, dokud v hloubce nenarazili na žílu a vytěženou horninu vynášeli na povrch po žebřících. Zároveň museli v dole razit odvodňovací štoly, jinak by se utopili – zdejší štola se jmenuje Jan Evangelista a od roku 1999 je zpřístupněna veřejnosti. Došlo zde ke zvláštní události – z nějaké neznámé příčiny byla kdysi šachta přejmenována na současné pojmenování. Kdoví, jaká tragická událost se zde odehrála, s původním názvem byla totiž spojena jakási kletba a lidé se jméno šachty báli vyslovovat tak dlouho, až se na ně zapomnělo.

I dnes si lze představit nesmírně nebezpečnou práci zdejších horníků. Vyprávějí se tu hororové pověsti o tom, co šachta skrývá. Předpokládá se, že někteří muži zemřeli pod zemí vyčerpáním. Nebezpečím podzemí dále bylo i to, že při těžbě vznikaly chaotické chodby, slepé uličky nebo svislé šachty. Vynášení nalezeného mrtvého těla bylo náročné. Tehdy se údajně za každý koš rudy každému, kdo jej vynesl na povrch, vyplácel hned na ruku stříbrňák. Za vynesení mrtvoly nikdo nic nedostal. Doba byla zlá. Mrtvý byl raději pochován v nějakém příhodném výklenku či prohlubni, která byla poté zasypána. Takových mrtvých mohly být údajně stovky.

Vzpomínka na ně ale zůstala, proto se udržuje tradice zapalování svíček v malé podzemní síni zvané Kaple. O této Kapli se traduje, že samotný pobyt zde má léčivé účinky, a to snad díky působení železné rudy ve stěnách. Je to možné?

Zajímavostí zdejšího podzemí se stali i netopýři, kteří prý mezi sebe nepřijali jednoho ze svých – chyběla mu totiž vrozená schopnost orientace nebo byla alespoň značně snížená. Právě proto se mu říká Přiblblík. Přiblblík občas vrazí i do nějakého návštěvníka.

Proč je hora svatá?

Podzemí prokleté – vrcholek zázračný. Podle legend se právě zde uzdravil jeden z bratrů Donátů, kteří jako luteráni museli v 17. století opustit zemi. Při cestě do vyhnanství měli v noci stejný sen: zjevil se jim Kristus a kynul rukou, jako by je chtěl přimět k návratu. Bratři se rozhodli dostát snu alespoň částečně a vrátil se  nejmladší z nich, který byl nemocný a téměř nemohl na nohy. Po návratu se mu nečekaně ulevilo a on z vděčnosti na hoře postavil kříž. Belhával se k němu o berlích a zanedlouho byl zcela zdráv.

Beznaděj přešla v zázrak, proto si Jiřetín pod Jedlovou získal pověst zázračného místa. Legendistika vypráví o navrácení zraku slepým a podobné historky. Zázračný kříž dokonce bez úhony přestál bouři, která zničila dřevěnou kapli na vrcholku hory.

Z roku 1764 pochází jednak křížová cesta, jednak se poutníci mohou napít vody z tehdy vyhloubené study – i ona má divotvornou moc léčit – to si nakonec může zkusit každý, kdo horu zdolá…