Počty nakažených covidem-19 i nadále rostou. Jak se zachovat v případě příznaků?

Zdroj: pxhere

ČESKO – Že covid-19 opět „úřaduje“, jasně naznačují data z celé Evropy. Letní vlna nákazy je masivní, na druhou stranu je naštěstí průběh nemoci drtivé většiny nakažených poměrně mírný. Není tedy divu, že zatím nebyla zavedena žádná související opatření, ze hry jsou i různé typy karantén a izolací. Jak tedy nyní postupovat v případě, že má člověk podezření, že je covid-pozitivní, či se s někým takovým osobně setkal?

Jen za minulý týden přibylo o cca 5 tisíc nakažených více než v týdnu předcházejícím, pozitivita provedených testů se pak přiblížila ke 40 procentům. V nemocnicích je aktuálně hospitalizováno přibližně 1 100 osob. Hlavní příznaky nemoci jsou stále stejné, průběh nemoci ale může signalizovat i jen únava, průjmy, příp. na sobě člověk onemocnění ani poznat nemusí. Pokud ale dojde k projevům respiračních obtíží, je namístě stav raději konzultovat s lékařem.

„Při příznacích či jen podezření na nákazu covidem-19 je vhodné kontaktovat praktického lékaře, ideálně po telefonu,“ objasnil pro ČT běžnou praxi lékař Oldřich Masný s tím, že po telefonické konzultaci (v lehčích případech je možné řešit vše, a to včetně vypsání neschopenky, distančně) mohou být někteří pozváni na prohlídku, ovšem na konkrétní čas tak, aby se nesetkali s jinými, např. rizikovými pacienty. Praktický lékař po vyhodnocení situace může pacienta poslat na test, který hradí pojišťovna. Ti, jimž není test indikován lékařem, si jej ale musí uhradit sami. Za covid-pozitivní jsou pak považováni všichni ti, jimž vyjde pozitivní PCR test, nebo mají příznaky nemoci a zároveň pozitivní test antigenní. Izolace v těchto případech trvá obvykle minimálně 7, resp. 8 dní (den diagnostikování je považován za nultý) a může být ukončena v tomto limitu tehdy, neprojeví-li se poslední dva dny žádné příznaky onemocnění. Ti, kdo se „jen“ s někým, kdo je covid-pozitivní, setkají, pak do izolace nemusí vůbec. Měli by se ale alespoň týden vyhýbat hromadným akcím, rizikovým osobám a příp. na místech s větší koncentrací lidí nosit respirátor. Samozřejmostí je také sledování vlastního zdravotního stavu a příp. zaměření se na příznaky covidu-19.

Jakou podobu má léčba?

Vlastní léčba má v lehčích případech v podstatě tutéž podobu jako léčba viróz – podávány jsou léky proti horečce, vitamíny a je doporučován klid na lůžku. V případě rizikových pacientů jsou ordinována antibiotika, příp. léky na ředění krve ad., a to dle individuálního stavu. Aktuálně je také možné říci, že většina nakažených zvládne léčbu doma – mladší pacienti se onemocnění zbavují právě během týdne, jenž vyžaduje systém izolace, starší pacienti nebo lidé s různými typy komorbidit se pak léčí v průměru 2-3 týdny. Vzhledem k tomu, že oficiálně nyní žádné typy karantén nefungují, lékaři jen doporučují, aby se covid-pozitivní, kteří sdílí domácnost např. s rodinou, snažili separovat do vlastního pokoje, dbali na důkladnou hygienu rukou a ve společných prostorách nosili respirátor.

Očkování jako prevence

Ačkoliv jak je již zřejmé, očkování přímo proti nákaze neochrání, dokáže minimalizovat rizika těžkého průběhu nemoci. I proto jsou ti, kdo spadají do rizikových skupin, vyzýváni, aby využili možnosti nechat se očkovat čtvrtou, posilující dávkou. Zájem o čtvrtou vakcínu je však aktuálně poměrně malý, mnozí spíše vyčkávají a lze čekat, že s počátkem podzimu dojde k obratu. Podle Masného ale pro vyčkávání není důvod. „Teď v polovině července vyšlo nové doporučení, že pacienti nad 60 let nebo ti s komorbiditami by se měli očkovat čtvrtou dávkou již teď,“ uzavřel.