Ministerstvo dopravy zveřejnilo výsledky průzkumu o bezpečnosti na železnici v Česku – a plánuje změny

Zdroj: online vysílání

ČESKO – Cestování vlakem je pro řadu občanů Česka doslova každodenním chlebem. A pro další nespočet lidí je právě práce na železnici zdrojem obživy. Faktem ale je, že provoz na drahách se dlouhodobě potýká s celou řadou různých problémů, které v některých případech v minulosti skončily i tragicky. Není tedy divu, že se ministerstvo dopravy rozhodlo iniciovat průzkum mezi strojvedoucími a zjistit, v jakých oblastech je nutné začít pracovat na změnách.

Strojvedoucí mají v problémech na železnici jasno

Výzkum o bezpečnosti na železnici v Česku měl podobu dotazníkového šetření, které provedlo ministerstvo dopravy letos v létě, a to v reakci na závažné události první polovinu roku a také tragickou nehodu Pendolina. Po jednáních s bezpečnostní komisí tedy resort dopravy začal zajímat také pohled strojvedoucích, kterých se nakonec do šetření zapojilo na dva a půl tisíce. „Výsledky jsou obrazem reálných problémů, které strojvedoucí sužují,“ shrnul ministr dopravy Martin Kupka (ODS) s tím, že hlavním cílem bylo zjistit, jaká je skutečná situace a jak případné nedostatky odstranit.

Výsledky pak poukázaly hned na několik potenciálně problematických oblastí. „Největší problém z hlediska možného rizika pro vznik mimořádných událostí je stav vozidlového parku. Neočekávané drobné poruchy na vozidle totiž představují z hlediska odezvy vůbec nejvíce vnímaný problém na straně strojvedoucích,“ uvedl pak ministr. Další z oblastí, v níž plánuje jeho resort provést změny, je obecně rozsah a nepřehlednost norem, a v neposlední řadě se chce zaměřit i na samotný stav infrastruktury, výluky a závady na ní.

Problematické změny

Ministerstvo dopravy chce tedy v souladu se zjištěními mj. zpřísnit kontroly technického stavu vlaků, Drážní úřad již slíbil i posílení dohledu. „Rádi bychom se zaměřili na kontrolu, ty sankce, kterými bychom začali v případě nedodržovaní, mohou vést až k zastavení vozidla nebo odebrání certifikátu,“ shrnul také ředitel Drážního úřadu, Jiří Kolář.

Na tratích přitom přetrvávají i problémy s vyšetřováním nehod, na to má Drážní inspekce ze zákona stanovenu lhůtu jednoho roku, ale ani tak inspektoři vyšetřovat nestíhají, je jich totiž málo. Příčinou jsou mj. i poměrně nízké platy těchto zaměstnanců. Během prázdnin tak bylo v systému osm nedořešených případů, které roční lhůtu vyšetřování překročily. „Zdržení vzniklo tím, že máme dlouhodobě neobsazená některá služební místa v Praze, kde se nám nedaří uchazečům nabídnout zajímavý plat (…) Řídíme se tabulkami pro státní správu a nemůžeme konkurovat soukromým společnostem,“ uvedl ve svém vyjádření pro ČT ředitel Drážní inspekce Jan Kučera.

Právě personální situace, jež je spjata s financemi, je ale obtížně řešitelná i z hlediska ministerstva dopravy. „Je to bolest, která nás pálí i u Ředitelství silnic a dálnic a dalších organizací, při aktuálním finančním stavu státu nemohu slíbit, že bychom dokázali na mzdové prostředky najít další miliardy, budeme se ale snažit alespoň zjednodušit agendy a postupy,“ uvedl Kupka. Jedním z potenciálně možných řešení je, že inspektoři by vyšetřovali jen nejzávažnější nehody, zbytek by pak podléhal interním vyšetřováním dopravců nebo správců kolejí. To však dle některých pro změnu nemusí přinést objektivní výsledky šetření.