Vejprnický potok čekají změny. Sdělte svoje podněty!

PLZEŇ – O tom, jak by se mělo v nejbližších letech proměnit údolí Vejprnického potoka, se přišla ve čtvrtek seznámit stovka obyvatel Skvrňan i dalších částí města. S návrhem je seznámili zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a také zástupci zpracovatele architektonicko-krajinářské studie. Během setkání se diskutovalo o návrhu, k jehož vytvoření přispěli i samotní obyvatelé Plzně.

Ti se totiž během příprav studie vyjádřili prostřednictvím dotazníkového šetření k tomu, jak by si přáli, aby se údolí v budoucnu změnilo. O tom, jak by se mělo v nejbližších letech proměnit údolí Vejprnického potoka, se přišla ve čtvrtek 21. února seznámit stovka obyvatel Skvrňan i dalších částí města. S návrhem je seznámili zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a také zástupci zpracovatele architektonicko-krajinářské studie. Během setkání se diskutovalo o návrhu, k jehož vytvoření přispěli i samotní obyvatelé Plzně. Ti se totiž během příprav studie vyjádřili prostřednictvím dotazníkového šetření k tomu, jak by si přáli, aby se údolí v budoucnu změnilo.

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že by občané nejvíce ocenili zejména prvky, které mohou využívat k rekreaci a odpočinku, jako jsou pobytové louky, cyklotrasy, vodní prvky či dětská hřiště. Naopak občanům nejvíce vadí nepořádek, zarostlé území a nedostatek pěších tras. Studie tyto připomínky občanů zohledňuje a snaží se najít řešení zásadních problémů.

Vlastní architektonicko-krajinářskou studii představil Miroslav Hájek. Účastníky projednání seznámil s celkovým pohledem na řešené území a vysvětlil, jaké jsou zde příležitosti pro vylepšení a kde jsou naopak limity, které brání ve využití celé plochy, jako je například záplavové území nebo vedení velmi vysokého napětí, které se táhne celým údolím včetně ochranných pásem.

Zdroj fotografií: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Následovala prezentace navržených úprav. V návrhu se objevují oddychové zóny, často obyvateli žádané stezky pro pěší či cyklisty a v neposlední řadě i několik pobytových luk, jezírek či mokřadů. Z konkrétních architektonických prvků představil altán u „bobřího mokřadu“, park s ovocnými stromy v blízkosti dětského hřiště, či takzvané „Robinsonádní hřiště“ tematicky laděné do známého příběhu, které by mohlo obsahovat i přírodní amfiteátr. Představena byla i etapizace jednotlivých úprav, dle které by v první řadě mělo dojít na seče, prořezání náletových dřevin a k úklidu údolí.

V rámci předpokládaných akcí vyvstává mezi místními řada otázek. „Obyvatele přilehlých oblastí nejvíce zajímalo, jaký je časový horizont úprav a jaké prvky v údolí navrhujeme. Objevil se také dotaz, zda s relaxačními prvky myslíme i na potřeby seniorů, kteří údolí často využívají,“ řekla Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a dodala: „Všechny podněty získané diskusí s občany byly zaznamenány, budou posouzeny a relevantní z nich, což je v tomto případě většina, následně zapracovány do finální studie.“

Další podněty ke studii může veřejnost zasílat až do 8. března 2019 poštou či osobně dodat na adresu: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň. Získané připomínky budou zapracovány do výsledného dokumentu, který bude jedním z hlavních podkladů pro budoucí úpravy údolí.