Chcete zlepšit dopravu v Uherském Hradišti? Zapojte se do průzkumu

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – V první polovině března 2019 proběhne v Uherském Hradišti druhá část průzkumu zaměřeného na dopravní chování Hradišťanů. První část průzkumu byla ukončena v listopadu loňského roku. Informace přímo od obyvatel o způsobech jejich dopravy do zaměstnání a ve volném čase umožní zlepšit autobusovou dopravu v Uherském Hradišti i podmínky pro další způsoby dopravy.

Pro ucelený obraz dopravního chování je podstatné, aby se průzkumu účastnila celá domácnost, vyjma dětí mladších 6 let. Průzkum provádí formou přímého dotazování agentura STEM/MARK. Společně s tazatelem vyplní respondent tzv. deník cest (účel cesty, čas cesty, použitý druh dopravy).

Tazatel společnosti STEM/MARK se prokáže platným průkazem a požádá o vyplnění dotazníku. Nebude požadovat vaše osobní doklady a k výkonu své práce nepotřebuje ani vstupovat do bytu či domu. Za účast v průzkumu obdrží respondent symbolickou finanční odměnu.

Máte-li k průzkumu jakoukoliv otázku či připomínku, můžete přímo kontaktovat zástupce společnosti STEM/MARK pana Ondřeje Váchu (vacha@stemmark.cz, tel.: 607250056) nebo zástupce zadavatele průzkumu, města Uherské Hradiště, pana Jaroslava Bičana (e-mail: jaroslav.bican@mesto-uh.cz, tel.: 572 525 243).