Obnova tvrze v Hradeníně bude letos pokračovat

Hradenín – Ještě do konce letošního roku získá novou střechu jeden z objektů v areálu středověké tvrze v Hradeníně. Pozdně gotická bašta je v havarijním stavu a prakticky bez střechy. Náklady na její pořízení přesáhnou jeden milion korun, 774 tisíc ale získá Středočeský kraj v rámci dotace od ministerstva kultury.

Středověká tvrz je od roku 2012 ve správě kolínského muzea, které chce památku v budoucnu zpřístupnit veřejnosti.  „Muzeum, které je příspěvkovou organizací kraje, plánuje uskutečnit postupnou obnovu tvrze. Jde o jednu z nejcennějších památek svého druhu na území České republiky a hradební bašta je její důležitou součástí,“ zdůraznil radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička. „Hradební bašta v západním úseku opevnění tvrze se dlouhodobě nachází v havarijním stavu. Do střechy intenzivně zatéká a hrozí narušení a zřícení klenby, proto je oprava nutná pro záchranu této památky,“ vysvětluje dále Karel Horčička. Tvrz v Hradeníně představuje ukázku honosného venkovského sídla drobné šlechty a členů bohatých měšťanských rodů z období vrcholného a pozdního středověku.

Panské sídlo v Hradeníně je příkladem objektu na hranici mezi tvrzí a hradem. Vizualizace finálního stavu. Foto: IHARCH

Záměrem Regionálního muzea v Kolíně je uskutečnit postupnou obnovu tvrze ve čtyřech etapách. Nejprve je nutné provést základní zajištění nejcennější části areálu. Právě k ní patří vlastní středověké jádro tvrze, které se skládá především z původně obytné pětipodlažní věže a parkánové hradby s pozdně gotickou baštou, která čeká na novou střechu. Dominantní věž už novou střechu má. Během tří let od nabytí dokázalo muzeum staticky zajistit věž, rekonstruovat mansardovou střechu, obnovit dřevěný strop předposledního patra a konsolidovat historické omítky. Věž se tak podařilo zachránit a připravit na další etapy obnovy. „V současné době se po dokončení složité a odborně velmi náročné projektové dokumentace připravují výběrová řízení na zhotovitele pro rekonstrukci renesančního mostu, zastřešení pozdně gotické bašty a opravu zřícených částí opěrné zdi hradebního příkopu,“ upřesnil stav příprav ředitel Muzea Kolín Vladimír Rišlink.

Tvrz v Hradeníně je jednou z nejcennějších památek svého druhu na území republiky. V 19. století prošla úpravou do podoby výstavné selské usedlosti, ve druhé polovině 20. století ale zažila pouze období nejhlubšího úpadku a celkové devastace.

Současný stav tvrze v Hradeníně. Novou střechu letos dostane gotická bašta. Foto: IHARCH

Deatil nové střechy na dominantní pětipatrové věži. Foto: IHARCH

„Po dokončení zajišťovacích prací předpokládáme alespoň částečné zpřístupnění areálu pro veřejnost. Nabídne se tak možnost bezprostředně sledovat náročný proces záchrany této jedinečné a dosud neprávem opomíjené památky,“ dodal ředitel muzea Rišlink.