Rasputin: Byl označován jako „svatý muž“, ale v jeho posteli skončily zástupy žen

Vlastním jménem Grigorij Jefimovič (1869 – 1916) je označován za kněze či mnicha, ale nepatřil k žádnému svatému řádu. Původem syn sibiřského rolníka se stal pro celou zemi mužem téměř nadpozemských schopností. Jeho život byl jedním obrovským skandálem. A jak mystický byl jeho život, tak neuvěřitelný byl jeho konec.

Vzestup

Přezdívka Rasputin znamená „prostý člověk“. Zřejmě roku 1893 vstoupil do náboženské sekty Chlysty („Mrskači“), jejíž rituály sice zahrnovaly bičování, ale která přesto hlásala, že „čím větší hřích, tím větší Boží odpuštění.“ Koho by to nelákalo, že? Možná od sibiřských šamanů se naučil vyvolávat okultní síly, používat rostlinné drogy a podstupovat těžké fyzické zkoušky. Tehdy byla totiž společnost fascinována vším, co bylo nějak spojeno s okultismem, mysticismem a léčitelstvím.

Asi roku 1903 přišel do Petrohradu a prohlásil, že je prorok a léčitel. Pro mnohé byl jen špinavým tulákem bez špetky vystupování. Ať tak či tak, něco na něm bylo, protože mnoho žen z vysoké společnosti přivábil do svého lože. Byl často opilý a málokdy se myl, ale pověst svatého muže se šířila takovou měrou, že byl rok 1907 pozván na carský dvůr k carskému páru Mikuláši II. a Alexandře Fjodorovně Hesenské.

Pozvání ke dvoru

Zde nastal v jeho kariéře zásadní zlom. Carevna se stala jeho věrnou stoupenkyní poté, co jeho modlitby dokázaly zastavit krvácení korunního prince Alexeje, jenž trpěl hemofilií. (Hemofilie je genetická nemoc, která se projevuje poruchou srážlivosti krve a dále chorobnou krvácivostí, kterou lze jen obtížně zastavit. Choroba se projevuje pouze u mužů, ženy jsou jen přenašečkami, v tomto případě to byla pravděpodobně carevna, která pocházela z Německa).

Stal s zázrak? Rasputin byl možná okultní léčitel nebo jen podplatil služebnictvo, aby mladému princi podávalo nějaké léky, ale každopádně se teď jeho síla stala nezměrnou. Když car Mikuláš II. pobýval v první světové válce na frontě, vládl prostřednictví carevny u dvora právě Rasputin.

Říkalo se ledacos. Rasputin měl každopádně stále větší politický vliv. Měl také mnohá vidění, co se týče budoucnosti a carské rodiny, což ovšem nevyhovovalo mnoha šlechtickým rodům. Jeho názory byly většinou pacifistické, což politiky a šlechtice rozčilovalo.

Úkladná vražda

Koncem roku 1916 proto pozvali Rasputina šlechtici vedení princem Felixem Jusupovem na orgie. Nakrmili Rasputina koláči a vínem smíchaným s kyanidem, nic se však nedělo. Byl pak několikrát postřelen, vykastronán, mlácen železnými tyčemi a nakonec svázán a strčen pod led zamrzlé řeky Něvy. Když bylo jeho tělo později zkoumáno, ukázalo se, že vyvinul odhodlané úsilí o únik. Jedna z Rasputinových dcer prohlásila, že Jusupov nenáviděl jejího otce za to, že odmítl jeho homosexuální návrhy. Ostatně o tom, že byl Jusupov do Rasputina zamilován, se spekulovalo již dříve. Když prý předtím Rasputin čekal ve svém pokoji, až pro něj přijede Jusupov, zapsal na list papíru, že ví, že jeho hodina udeří již brzy, ale nebojí se, přestože ví, že bude trpět velká muka.

Existují badatelé přesvědčení o tom, že za vraždou mystika byly i britské zpravodajské služby. Důvodem mělo být to, že tento nevzdělanec neustále přemlouval cara, aby uzavřel mír s Německem. Zničit ovšem muže, kterému je carská rodina oddaná, není tak jednoduché. Na atentátu se podílela široká skupina spiklenců. Jak by totiž svět vypadal, kdyby car vyslyšel Rasputinovo volání po míru?

Rasputin krom jiného předpověděl také to, že bude-li zabit ruskými šlechtici, carská rodina zahyne do dvou let (připomeňme vyvraždění carské rodiny bolševiky roku 1918), a že Rusko bude čelit do 25 let velkému nebezpečí (vykládá se tak rok 1941, kdy na Rusko zaútočil Hitler).

Byl Rasputin až takový vizionář? Nebo co to bylo ve skutečnosti za člověka?