Pro zdravotně postižené má Liberecký kraj připraveno půl milionu korun

LIBERECKÝ KRAJ – Z Dotačního fondu Libereckého kraje půjde letos půl milionu korun na podporu zdravotně postižených občanů regionu. Žadatelé mohou peníze využít na nákup nezbytných zdravotních či kompenzačních pomůcek, které plně nehradí příslušné zdravotní pojišťovny. Žádosti přijímá kraj od 1. října do konce listopadu letošního roku. Výše dotace se bude pohybovat od 10 do 70 tisíc korun.

„Osoby trpící jakýmkoli zdravotním či psychickým hendikepem si zaslouží naši podporu. Částka, kterou jsme v rámci Dotačního fondu pro žadatele vyčlenili, pomůže zdravotně znevýhodněným občanům pořídit pomůcky k vyrovnání jejich fyzického či psychického postižení tak, aby se mohli začlenit do běžného způsobu života. Pojišťovny totiž často podobné pomůcky plně nehradí. Tímto vyjde kraj žadatelům co nejvíce vstříc,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Žadatelem může být pouze občan (nepodnikající fyzická osoba) s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji nebo jeho zákonný zástupce, který nezbytně potřebuje zdravotní či kompenzační pomůcku nebo prostředek k vyrovnání fyzického a psychického hendikepu. Lhůta pro podávání žádostí běží od 1. října do 30. listopadu 2019.

Více informací naleznete na webových stránkách Dotačního fondu Libereckého kraje.