Příjezd do ZOO v Táboře pod palbou kritiky. Vedení města se sešlo s místními

ZOO Tábor (zdroj město Tábor)

TÁBOR – Větrovští dlouhodobě kritizují situaci v dopravě a parkování u zdejší ZOO. Dokonce proti tomu vytvořili petici, kterou předložili městu. To zareagovalo tak, že s místními uspořádalo besedu, jejímž cílem bylo veřejnost seznámit s návrhy dopravního napojení zdejší ZOO, které má v tuto chvíli pět variant.

Místostarosta Václav Klecanda a radní Jan Příbramský vyrazili v úterý 1. října večer do místní části Větrovy. Nečekalo je nic lehkého. Cílem bylo veřejnost seznámit s návrhy dopravního napojení. V klubovně zdejšího fotbalového klubu se sešlo kolem šedesáti obyvatel. Zájem veřejnosti byl enormní.

Nové dopravní napojení má být součástí změnu číslo 7 územního plánu Tábora. O nejvhodnější variantě napojení bude rozhodovat Zastupitelstvo města v pondělí 14. října 2019. (Původně se tak mělo stát 2. září, ale materiál byl stažen z programu mimo jiné i kvůli přijaté protestní petici obyvatel Větrov).

Ještě, než k takovému kroku dojde, místostarosta Klecanda, v jehož gesci je územní plánování, představil alternativní dopravní napojení mimo zástavbu kolem lesa. Tato varianta je označená v oficiálních dokumentech jako 1c s trasou napojení na silnici III/1372 v místě za stávajícím tréninkovým hřištěm, přes louku a dále okolo lesa po pozemku města Tábora směrem ke stávajícímu vstupu do ZOO. „Tato varianta je nejkratší, majetko-právně nejjednodušší. Jde mimo zástavbu, aby doprava obtěžovala co nejméně,“ uvedl místostarosta.

Větrovští: ZOO sem nepatří

Většina větrovské veřejnosti hájí zcela jiné postoje. Místní obyvatelé zdůrazňují, že pozemek ZOO je využíván mimo určení územním plánem a nacházejí se na něm tzv. černé stavby. Místo hledání nového dopravního napojení by podle nich město mělo jednat o likvidaci či přemístění ZOO jinam. „Zoo by tady vůbec neměla být,“ shodují se mnozí místní. Ti jsou přesvědčeni, že pokud by bylo v městské části vypsáno referendum o osudu zahrady, většina lidé by žádala její zánik. Václav Klecanda namítl, že takové referendum by se muselo uskutečnit na celém území města. Místostarosta připomněl společenský význam ZOO a její vliv na turistický ruch.

Větrovští dlouhodobě kritizují situaci v dopravě a parkování. Například autobusy s turisty zajíždějí do ulice, kam mají zákaz vjezdu. V souvislosti s vybudováním nového parkoviště za fotbalovým hřištěm (mimo jiné pro 63 aut) vznikly dva zálivy pro autobusy, jejichž řidiči ale místo nevyužívají. Místní rovněž poukazují na hluk, smog, prašnost na příjezdové silnici k ZOO a zápach ze zvířat. ZOO ročně navštíví asi 100 tisíc lidí.

V září Rada města přijala protestní petici větrovských obyvatel proti novému napojení. Její spoluautor Oldřich Knotek tvrdí, že vlivem ZOO, která je osm let nelegální, došlo ke znehodnocení zdejších domů a pozemků.

ZOO: Víme, že příjezd je průšvih

ZOO, která před časem upadla do insolvence, má čtyři roky nového majitele – Evžena Korce. Zástupce ZOO Ondřej Chalupa řekl, že zahrada vinu za složitou dopravní situaci nepopírá. „Víme, že příjezd přes zástavbu je průšvih. Nás samotné by to také naštvalo,“ kál se Ondřej Chalupa.

Mezi veřejností byli přítomni i zastupitelé Miloš Tuháček a Irena Ravandi. Ta podotkla, že zastupitelstva nebude mít 14. října povinnost vybrat si některou z variant. „Pokud se tak stane, posune to zoo v její legalizaci,“ uvedla zastupitelka. Zastupitel Miloš Tuháček připomněl, že pro pořízení změny územního hlasovala v minulém volebním období jen těsná většina zastupitelů. „Pokud změna projde, bude se od ní odvíjet legalizace staveb na území zahrady,“ přitakal názoru kolegyně Ravandi.

Hlavní slovo budou mít městští zastupitelé 14. října, kteří si vyberou jednu z pěti variant dopravního napojení, nebo si většinou hlasů nevyberou žádnou.