Stane se někdy v budoucnu Antarktida dobrou adresou pro člověka?

Počet obyvatel Země neustále vzrůstá, lze říci, že naše planeta doslova praská ve švech. Mohla by se v budoucnu stát novým životním prostorem pro člověka jedna z oblastí, které jsou pro život nejméně příznivé?

Antarktida

Tím je míněna oblast kolem jižního pólu, v jejímž středu leží prakticky liduprázdný světadíl Antarktida. Za polárního léta má asi na 13 milionů kilometrů čtverečních zhruba 4 tisíce obyvatel, což jsou téměř bez výjimky vědečtí pracovníci. V polární zimě je to ještě méně lidí. Čistě s ohledem na volný, neobydlený prostor by bylo možno tento kontinent považovat za vhodné místo pro alternativní osídlení – to by platilo ale pouze pro ty, pro něž není extrémně studené, suché a bouřlivé klima překážkou. Noví osadníci by také neměli mít problém s odloučeností.

V roce 1961 se dvanáct států celkem bez problémů dohodlo, že oblast jižního pólu má být využívána jen pro mírové, nekomerční, hlavně vědecké účely. Důvodem takové snadné dohody byla zřejmě skutečnost, že kolem jižního pólu se nepočítalo s velkým materiálním bohatstvím – a nehrály tu samozřejmě roli ani strategické zájmy.

Led a jiné bohatství

Jenomže zdejší led patří k největším pokladům naší planety. Obsahuje totiž ve zmrzlém skupenství zhruba tři čtvrtiny pozemských rezerv vody, a to v podobě pitné vody nejvyšší kvality. Nadto tu bylo v poslední době objeveno nesmírné nerostné bohatství – energetické zdroje jako zemní olej, zemní plyn, uhlí a uranová ruda, jakož i nejrůznější kovy. Antarktický vítr by navíc mohl představovat téměř nevyčerpatelný obnovitelný zdroj značné části potřeby energie. Oblast je tedy dobře zaopatřena energií a surovinami a jižní polární moře je tak bohaté na ryby a jiné mořské živočichy, že může obyvatelům poskytnout i dostatek potravy.

Osídlení?

Přizpůsobení se podmínkám daným přírodou je ovšem lidem z jiných končin světa v těchto oblastech věčného ledu cizí. To by museli zcela změnit způsob života nebo používat energeticky neuvěřitelně náročné technické prostředky, aby si mohli zachovat současný styl života.

Ani jedno asi nepředstavuje realistickou volbu – přinejmenším ne pro příští desetiletí. Tak se pravděpodobně stane, že po vypršení Antarktické smlouvy v roce 2041 budou přicházet do Antarktidy nikoliv osadníci, ale kolonisté, usilující pouze o kořist v podobě zdejšího obrovského nerostného bohatství.