Nejstarší moravskoslezské pečetidlo slaví 360 let. Kdy a kde si jej můžete prohlédnout?

Nejstarší pečetidlo v ostravském archivu. Foto: Městský archiv Ostrava

OSTRAVA – Nejstarší dochované moravskoostravské pečetidlo letos slaví 360. narozeniny. Který den jej šikovný rytec předal zdejším konšelům není známo, ale z jejich opatrování se v průběhu času dostalo do ostravského městského archivu, kde je uloženo dodnes. Vidět jej můžete na vlastní oči v rámci Mezinárodního dne archivů.

Kdy můžete nejstarší pečetidlo vidět?

Nejen nejstarší dochované pečetidlo naleznou zájemci v Archivu města Ostravy. „Již 11. června v rámci Mezinárodní dne archivů budou moci návštěvníci od 9:00 do 16:00 zhlédnout výstavu, připomínající události, kterými Ostrava žila v roce 1924 a připomene tak opět oslavy sta let Velké Ostravy. Namátkou lze zmínit například zahájení stavby Nové radnice, návštěvu prezidenta T. G. Masaryka ve městě,“ sdělila mluvčí města Ostravy Gabriela Pokorná. Ostravu však neminuly ani události tragické, mezi nimi například zřícení mostu v Kunčicích či výbuch dynamitu v Heřmanicích. Ostravský archiv připravil na tento den komentované prohlídky depozitářů, fotografické a knihařské dílny, workshopy i exkurze.

Jaká je historie pečetního práva v Ostravě?

Právo pečetit své listiny měla Moravská Ostrava již odedávna, neboť ve fondech Archivu města Ostravy se nalézá pergamenová, německy psaná listina z 11. listopadu 1426 s nejstarší dochovanou městskou pečetí. Je na ní vyobrazený znak města Moravské Ostravy v podobě gotického štítu, v němž je doleva kráčející osedlaný kůň se třmeny, uzdou i ohlávkou. Avšak pečetidlo k této pečeti se nedochovalo. Dne 17. února 1570 je datováno privilegium olomouckého biskupa Viléma Prusinovského, který městu Moravské Ostravě udělil prestižní právo pečetit červeným voskem. Obdržené právo bylo uznáním městské radě za rozvoj města a znamenalo zvýšení prestiže a vážnosti ostravského práva v druhé polovině 16. století. Město používalo červený vosk k pečetění důležitých listin, které se týkaly dědictví, dluhů, sporů o hranice a smluv. Jinak pečetilo obyčejným včelím voskem. Tato významná událost z právního hlediska byla důvodem k pořízení nového, honosnějšího pečetního typáře. Město si nechalo zhotovit hned pečetidla dvě. Větší a menší, což ostatně vyžadoval nárůst městské úřední agendy.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.