Aplikace Moje Praha – Odpady: Nové funkce pro efektivnější třídění odpadu

Ilustrační foto

PRAHA – Obyvatelé metropole mají nyní díky webové aplikaci Moje Praha – Odpady k dispozici ještě více užitečných funkcí pro třídění odpadu. Aplikace nově umožňuje sledovat rozmístění velkoobjemových kontejnerů a získat aktuální informace o sběrných dvorech. Tyto nové funkcionality pomohou občanům efektivně nakládat s odpadem a zlepší čistotu ve městě.

První novinkou webové aplikace Moje Praha – Odpady je interaktivní mapa velkoobjemových kontejnerů, která uživatelům umožňuje zjistit přesné umístění a čas přistavení kontejnerů pro objemný i bioodpad. Stačí zadat adresu a vybrat požadovanou komoditu, a na mapě se okamžitě zobrazí nejbližší kontejner. U některých kontejnerů je dokonce možné vidět jejich online polohu, což je obzvláště užitečné v případech, kdy původní místo přistavení není dostupné a kontejner je přesunut na nejbližší vhodné místo.

Staňte se členy FB skupiny Život v Praze a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Druhá novinka se týká městských sběrných dvorů. Aplikace nyní obsahuje mapu, která zobrazuje všechny sběrné dvory v Praze, jejich otevírací dobu, kontakty na obsluhu a seznam přijímaných komodit. Uživatelé si mohou také prohlédnout grafy průměrné vytíženosti sběrných dvorů, což jim umožní lépe naplánovat návštěvu a vyhnout se případným frontám. Stejně jako u velkoobjemových kontejnerů, i zde mohou uživatelé hodnotit provoz a kapacity, přičemž veškeré podněty jsou automaticky předávány příslušným městským částem a magistrátu.