Říjen v muzeu přinese výstavy, přednášky i tvořivou dílnu

ZLÍNSKO – Zlínské muzeum vstupuje do měsíce s října s pestrým programem ve všech svých objektech. Po letních měsících zaměřených na velké akce jako noční prohlídky hradu či Stará řemesla na hradě přichází s podzimem čas pro akce komornější, ale stejně zajímavé.

Zlínské muzeum nabídne 4. října od 17 hodin mimořádnou přednášku věnovanou unikátnímu archeologickému nálezu pohřebiště germánských bojovníků u Roštění. Vedoucí výzkumu Tomáš Zeman z Moravského zemského muzea představí kromě samotné lokality i pohřbívání Germánů v době římské obecně.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Další přednášky se odehrají už 6. října na hradě Malenovice, kde se pomalu připravuje ukončení letošní návštěvní sezóny, která končí 30. října. Kurátorky dvou sezónních výstav, konkrétně přírodovědné JANTAR ZE ŠTUDLOVA a etnografické JAROSLAV KOŽELUHA, budou připraveny od 15 hodin provést případné zájemce a nabídnout jim zasvěcený komentář.

Také Muzeum luhačovického Zálesí má v říjnu co nabídnout. Vernisáží v 17 hodin zde bude 6. října zahájena nová výstava DUŠAN SAMO JURKOVIČ ZNÁMÝ A NEZNÁMÝ, která v luhačovickém Městském domu kultury Elektra představí téměř neznámé dílo tohoto architekta z jeho působení na Slovensku i jeho vyhlášené stavby inspirované lidovým stavitelstvím na Moravě.

Pro milovníky přírody a historie je pak připraveno 8. října tradiční SETKÁNÍ NA STARÉM SVĚTLOVĚ. Památkář Radim Vrla tu představí nové objevy a stará tajemství tohoto hradu.

S přírodou jsou tradičně spojeny i muzejní bylinkářské dílny. Říjen nabídne rovnou dvě setkání na toto téma. 8. října odpoledne to bude dílna BYLINY A TEXTIL a 18. října program k Mezinárodnímu dni stromů LÉČIVÁ SÍLA STROMŮ. Slovem a obrazem zde přiblíží léčivé účinky stromů a keřů botanička Petra Hanáková, hrou na indiánské flétny ji doprovodí Dušan Hanák.

Hlavním „chodem“ v nabídce Muzea jihovýchodní Moravy zůstává v těchto dnech výstava ZLÍN 700 mapujících historii města z různých pohledů. „Jako doprovodný program máme v nabídce komentovanou prohlídku této výstavy pro veřejnost,“ říká Silvie Lečíková z obchodního oddělení muzea. „Kurátorka Yvona Činčová a archeoložka Jana Langová představí výstavu i její zajímavosti 13. října od 16 hodin. Pro rodiny s dětmi připravilo lektorské oddělení muzea tvořivou dílnu VZKŘÍŠENÍ STAROZLÍNSKÉHO ORNAMENTU, která je naplánovaná na 15. října.“

V závěru měsíce bude muzeum opět připomínat obuvnickou tradici Zlína akcí ŠEVCI ŽIJÍ aneb SVATÝ KRYŠPÍN A KRYŠPINIÁN V MUZEU. 29. října tak expozice Princip Baťa ožije ševcovinou, obouváním, péčí o nohy a obuv a dalšími aktivitami a dílnami spojenými s tímto tématem.